Wie zelf wil fokken, moet over een foktoom beschikken waarvan de samenstelling zodanig is dat de daarvan te verwachten broedeieren niet allen gezonde kuikens zullen opleveren, maar die ook uiterlijk en innerlijk de gewenste eigenschappen zullen bezitten.
Daarom moeten de fokdieren fokzuiver zijn, hetgeen alleen mogelijk is als ze gedurende enige generaties doorgefokt zijn.
De foktoom moet uit zoveel dieren bestaan als voor het ras gewenst is.
Het aantal hennen bedraagt gewoonlijk uit zes of acht stuks.
Bij lichte rassen kan het aantal hennen tot tien of twaalf worden uitgebreid.
Bij de zwaardere rassen zoals Cochins, Brahma's en Maleiers,. worden de foktoom meestal kleiner gehouden.
Er zijn zelfs Oosterse rassen waarvan de Hanen vrijwel monogaam zijn; men geeft ze niet meer dan twee of drie hennen.
Meer over fokken met een foktoom

Krielfoktomen bestaan meestal uit vier tot zes Hennen en een Haan.
Bij voorkeur neemt men overjarige dieren, omdat deze volkomen volwassen zijn.
Zijn de hennen ouder dan overjarig, dan is een Jonge Haan, dus een geboren in het vorig jaar, het meest geschikt.
Zijn de hennen aan de eerste leg, dan wordt bij voorkeur een twee-, drie-, of vierjarige Haan gekozen.
Teelbaarheid bij hoenders duurt langer dan men gewoonlijk aanneemt en neemt weinig af tot aan het zesde levensjaar.
Wel neemt de legkracht van de hennen af, die in het eerste jaar het grootst is.
Voor een goede bevruchting is het niet alleen, nodig dat de fokdieren gezond zijn, dank zij een aangeboren vitaliteit, goede voedering en doeltreffende huisvesting,
maar ook dat de dieren aan elkaar gewend zijn. Hoewel tien dagen na het samenstellen van de foktoom de eieren al bevrucht kunnen zijn, is rust in de foktoom daartoe noodzakelijk.
Het is na enige tijd wel noodzakelijk om voor bloedverversing te zorgen, onder bloedverversing verstaat men gebruikmaking van dieren die minder verwant zijn.
Meestal volstaat men in kringen van rasfokkers met de aankoop van een FokHaan bij een andere fokker.
Hoe sterk dan de bloedverversing is, hangt af van de meerdere of mindere verwantschap tussen de dieren van de koper en verkoper. Hoe geringer de verwantschap, des te meer bloedverversing.

Kippenpagina.nl ©
powered by DEONLINEZAAK.NL