- Ayam Cemani -


Ayam Cemani:
Dit ras is sinds 2003 in Nederland erkend. Het komt oorspronkelijk van de Indonesische eilanden Sumatra en Java.
Het voornaamste kenmerk van dit ras is de bijna volmaakte pigmentering.
Naast bevedering en poten zijn ook de kopversierselen de huid en het vlees zwart gekleurd.
De lange dij- en loopbenen versterken de vechthoeneigenschappen nog meer.
Op grond van het donkere uiterlijk van dit ras, worden er magische krachten aan toegekend.
Door Cemanis te offeren of er medicinale soepen van te brouwen poogt men voorspoed of genezing af te dwingen.
De haan weegt 2 – 2,5 kg; de hen 1,5 – 2 kg.
Daarmee is het zeker geen groot ras, maar door het gitzwarte uiterlijk en de krachtige en temperamentvolle uitstraling zijn het imposante dieren.
Punt van aandacht bij dit ras is de bevedering.
Jonge dieren komen vaak maar zeer langzaam in de veren, en bij oudere dieren laat de veerkwaliteit vaak te wensen ver.
De veren zijn smal en vaak bros. Ze beschadigen gemakkelijk.
De Ayam Cemani is een temperamentvol ras. Bij veel aandacht worden ze zeer aanhankelijk en reageren ze alert op hun verzorger.
Ze zullen echter altijd op hun hoede zijn voor onbekenden en voor onverwachte gebeurtenissen.

Voor meer informatie over het ras Ayam Cemani dan kunt u even gaan kijken bij de onderstaande link(s)
De Cemani Site
Rassen IndexFavoriete links
© COPYRIGHT 2011 kippenpagina.nl